• 637551219310104783_mapa lokalit.PNG
  • 637551219663935774_mapa boží hora.PNG
  • 637551219963612938_foto1.PNG
  • 637551219966112946_foto2.PNG
  • 637551220158355573_Výstřižek fotky.PNG
  • 637551220757601609_foto8.PNG
  • 637551220971871696_mapa ehlrich 2.PNG
  • 637551221564837362_Výstřižek ehlrich.PNG
  • 637551221621899314_foto6.PNG
  • 637551221695031157_foto3.PNG
  • 637551222662138918_foto kat.ehlrich.PNG
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Licitace
Stav:
Ukončeno
Číslo:
124
Předpokládaný konec:
20.05.2021 16:00
Nejnižší podání:
42 000 000 Kč
Minimální příhoz:
100 000 Kč
Maximální příhoz
41 000 000 Kč
Výše jistoty:
500 000 Kč
Výše znaleckého posudku
50 000 000 Kč
Kraj:
Olomoucký
Město:
Žulová, Vápenná
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
31.05.2021 16:00
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
31.05.2021 12:00
Složení jistoty:
Ano
Složení jistoty do:
31.05.2021 12:00
Výměra pozemku
98716 m2
Typ zakázky
žulové lomy
Termín prohlídky
dle domluvy
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

ZRUŠENO!!! Prodej žulových lomů v kú Žulové a Vápenné včetně pozemků

Vloženo: 27.04.2021 12:51:09 |  Číslo Licitace 124 42 000 000 Kč
Konec Licitace Čtvrtek 20.05.2021, 16:00

Popis předmětu Licitace

  

ZRUŠENO!!!!!

V licitačním prodeji Vám ve výhradním zastoupení nabízíme prodej pozemků včetně dobývacích prostorů žulových lomů v katastrálním území Žulová a v katastrálním území Vápenná. K prodeji jsou lomy Boží hora v k.ú. Žulová a lom Ehrlich v k.ú. Vápenná.

Prodej je realizován včetně pozemků v níže popsaných katastrálních území, dobývacích prostorů lomů a včetně společnosti Land Value Minerals, a.s., IČO: 06095836

V případě neúspěšného prodeje celku je možno jednat o prodeji jednotlivých lomů.

Licitace je časově omezena, proto Vám rádi další podklady k vyhodnocení zájmu opatříme obratem. Prohlídky lomů budou řešeny po domluvě.

 

LOŽISKO A DOBÝVACÍ PROSTOR ŽULOVÁ BOŽÍ HORA:

Zásoby nerostné suroviny k 31.12.2020: kategorie volné, vyhledané, o celk. množství 76 tis m3.

Povolení k těžbě je platné viz přílohy.

Technická specifikace a technické předpisy:

- Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky

- Prvky z přírodního kamene pro stavební účely

- Obrusníky a krajníky

- Dlaždice a dílce

- Kámen pro zdivo a stavební účely

- Kamenné měřičské značky

- Navrhování konstrukcí z kamene

- Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

- Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

Popis lomu Žulová:

Velmi dobře přístupný lom. Skladba a popis v přílohách.

 

LOŽISKO A DOBÝVACÍ PROSTOR VÁPENNÁ EHRLICH:

Popis lomu Ehrlich: jedná se o nevýhradní ložisko nevyhrazeného nerostu, tzn. že ložisko je součástí pozemků.

Zásoby nerostné suroviny k 31.12.2020: kategorie volné, vyhledané, o celk. množství 343,8 tis m3, cca 894 tis. tun.

Povolení k těžbě na základě územního rozhodnutí  a schváleného Plánu využití ložiska vydal OBÚ Brno.

Základní důlní mapa povrchu v M 1 : 1.1000 byla zhotovena k 1.9.2008.

Těžba nerostné suroviny byla ukončena v roce 2013. V současnosti je lom "v klidu" a zatopen.

Plocha pozemků s ložiskem v k.ú. Vápenná, p.č. 2928/1, o 2,6668 ha, a p.č. 2928/9, o 1,3991 ha, je celkem 4,0659 ha. Způsob využití: jiná plocha, druh pozemků: ostatní plocha. Plocha dotčená těžbou činí cca 2,3 ha.

Úložné poměry: ložisko vychází až na povrch. Tektonicky je postiženo běžně jako nerostná surovina v okolních lomech - granit-tektonikou a příp. i jinými směry ojedinělých puklin.

Nerostná surovina: KA - kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Petrograficky  se jedná o jemně - až středně zrnitou světlou slezskou žulu, biotitický granodiorit, dvou variet. Ve svrchní části rezavé barvy, ve spodní části barvy šedé.

Rezavě zbarvená žula byla v minulosti žádaným artiklem k rekonstrukcím dlažeb v Německu.

Produkce: kostky, kopáky, krajníky, haklíky, regulační kámen, stavební kámen, příp. jiné.

K LOMŮM:

- limit roční těžby je neomezen, poslední těžba v roce 2013
- těžba je bloková, pro kamenické výrobky
- těží se zde Slezská žula (Granit)
- povolení k činnosti vydané k oběma lomům je do vytěžení zásob

- při současném dodržování limitů je těžba spočítána na 100 let a více

- I. lom je 500 m a II. lom je 800 m vzdálen od nádraží
- lomy jsou mimo zástavbu bytovou a občanskou
- přístupy vjezdů u hlavní silnice cca 40 m přímo do lomu
- lomy nové nevyčerpané zásoby s perspektivou možnosti rozšířit těžbu o drcení štěrku a kamene

Místo konání

www.rps-aukce.cz

Licitátor

RPS REALITY - AUKCE s.r.o.
Mgr. Pavlína Papulová MBA
Bořivojova 878/35
13000 Praha 3
ČR
603 841 817, 605 942 603
info@rps-aukce.cz