• 637480619276016006_IMG_4839.jpg
  • 637480619588445739_IMG_4842.jpg
  • 637480619913698794_DJI_20200729_143537_029 (1).JPG
  • 637480620346843845_IMG_4830.jpg
  • 637480621997859741_export-20201118-114819.jpg
  • 637717393262151234_3foto2.png
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Ukončeno
Číslo:
113
Předpokládaný konec:
15.03.2021 17:00
Nejnižší podání:
650 000 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Maximální příhoz
639 000 Kč
Výše jistoty:
50 000 Kč
Určená cena:
1 150 000 Kč
Cena KUP TEĎ
930 000 Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Město:
Ostrava
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
1/1
Registrace do:
14.03.2021 17:00
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
14.03.2021 17:00
Složení jistoty:
Ano
Složení jistoty do:
14.03.2021 17:00
Výměra pozemku
1989 m2
Velikost zahrady
1989 m2
Termín prohlídky
dle aukční vyhlášky
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Prodej, stavební pozemek, 1989 m2, Ostrava, Radvanice

Vloženo: 04.02.2021 19:13:10 |  Číslo aukce: 113 650 000 Kč
Konec aukce Pondělí 15.03.2021, 17:00

Popis předmětu aukce

Nabízíme ke koupi investorsky výhodnou nabídku zahrady o velikosti 1989 m2 v obci Ostrava v části Radvanice. Pozemek je aktuálně zařazen v územním plánu k výstavbě: Pozemek parc. č. 2953/2 v k. ú. Radvanice je dle Územního plánu Ostravy, vydaného dne 21.05.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32, ve znění Změny č. 2b, vydané dne 14.4.2021 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1397/ZM1822/22 (dále jen „ÚPO“), součástí zastavěné plochy a s rozdílným způsobem využití. Část pozemku je v ploše „Bydlení v rodinných domech“, která prioritně slouží bydlení v rodinných domech (izolované i řadové domy a další typy RD) a v obdobných formách domů nízkopodlažní obytné zástavby (viz. kapitola textové části ÚPO 6.1.1 Bydlení v rodinných domech) a zároveň je část pozemku ve funkční ploše „Krajinná zeleň“. ÚPO je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup - na webových stránkách Statutárního města Ostravy www.ostrava.cz a to v podobě: - mapového klienta s dynamickou mapou poskytující základní informace o území (vytvořená na podkladu výkresu V2 - Hlavní výkres - Urbanistická koncepce) - http://gisova.ostrava.cz/uzemni-plan.php - kompletní dokumentace dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů - https://uzemniplan.ostrava.cz/.

V dosahu pozemku, přímo v příjezdové cestě jsou sítě jako elektřina, plyn i vodovodní řád. Sousedské vztahy jsou zde nadprůměrné, poloha strategická a pozemků nedostatek. Pro více informací kontaktujte makléře.

Místo konání

www.rps-aukce.cz

Vyhlašovatel

RPS REALITY - AUKCE s.r.o.
Mgr. Pavlína Papulová MBA
Bořivojova 878/35
13000 Praha 3
ČR
603 841 817, 605 942 603
info@rps-aukce.cz